Artur Miller
535 756 252Marek Jezierski
606 958 905Konrad Smoczyński
604 128 210Adam Szocik
504 225 706Rafał Kiliś
504 225 726Daniel Kancel
533 319 599Paweł Bieńkowski
530 935 772Krzysztof Kobielski
660 476 600Dominik Cenin
600 961 244Rafał Ruc
531 344 000Bartłomiej Michalak
660 476 400Tomasz Maślarz
606 958 932Rafał Ruc
531 344 000