REGULAMIN KONKURSU Liqui Moly „Dlaczego warto czyścić układ wtryskowy ?”
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest: Liqui Moly Polska ul. Janka Muzykanta 60, 02-677 Warszawa
2. Nagrody sponsoruje Liqui Moly Polska ul. Janka Muzykanta 60, 02-677 Warszawa
3. Czas trwania konkursu: od 20 do 27 marca 2019 r.
4. Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród: 20 marca 2019.
5. Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba, która wyśle poprawne zgłoszenie.
6. Jedynym oficjalnym i poprawnym zgłoszeniem może być komentarz pod postem konkursowym na oficjalnym profilu https://www.facebook.com/liquimolypolska/ w dniach od 20 do 27 marca 2019 r.
Zasady Konkursu
7. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi skomentować post konkursowy na profilu https://www.facebook.com/liquimolypolska/.
8. Spośród prawidłowo zgłoszonych Uczestników Organizator wytypuje 3 zwycięzców. Będą to autorzy komentarzy, których Organizator uzna za najciekawsze.
9. Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na stronie https://www.facebook.com/liquimolypolska/ po rozstrzygnięciu konkursu. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie imienia i nazwiska w przypadku wygranej.
10.Organizator powiadomi Zwycięzców za pomocą wiadomości FB.

11. Nagroda zostanie wysłana pocztą w ciągu 7 dni od wyłonienia zwycięzcy.
12. Zwycięzca, który nie prześle danych do wysyłki formularzem kontaktowym na www.liqui-moly.pl zostanie zdyskwalifikowany.
13. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie imienia i nazwiska w przypadku wygranej.
14. Nagrodami w konkursie są: 1. olej silnikowy Liqui Moly + preparat do płukania nr 2662 (do wyboru przez zwycięzcę w internetowym sklepie Liqui Moly). Laureat 2 i 3 miejsca otrzyma dowolny dodatek lub kosmetyk z oferty Liqui Moly (do wyboru przez zwycięzcę). Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną.
15. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na wysyłkę nagród w razie wygranej przez firmę LIQUI MOLY POLSKA Sp. z o.o., a tym samym udostępnienie tej firmie przez formularz kontaktowy na www.liqui-moly.pl danych osobowych wraz z adresem wyłącznie w celu dystrybucji nagród. Po przekazaniu nagród dane adresowe zwycięzców zostaną zniszczone.
Postanowienia dodatkowe
16. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
17. Biorąc udział w konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez www.liqui-moly.pl w celach związanych z przeprowadzeniem konkursów (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. sierpnia 1997 r. w celu umożliwienia przesłania nagrody).
18. Udział w konkursie równoznaczny jest wyrażeniu zgody na opublikowanie nazwisk Zwycięzców na stronie https://www.facebook.com/liquimolypolska/
19. Konkurs może zostać odwołany bez podania przyczyn.

20. Organizator może wykorzystać do celów komercyjnych przesłane materiały w tym teksty, zdjęcia i filmy. 
21.Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Informacje o wprowadzanych zmianach będą publikowane na stronie.